Historia gimnazjów w Polsce.

Gimnazjum to typ szkoły, który jeszcze do niedawna występował w polskim systemie edukacji. Jak wiadomo, wprowadzona reforma wykluczyła jego istnienie. Aby jednak lepiej zrozumieć istotę i funkcję gimnazjum, warto odwołać się do samych początków.

  • W okresie dwudziestolecia wojennego, w Polsce istniały szkoły, które zostały nazwane gimnazjami. Uczęszczali do nich uczniowie pomiędzy 10 a 18 rokiem życia. Był to więc system ośmioletni, lecz system został zrewolucjonizowany w 1932 na podstawie nowej Ustawy Sejmu II RP z dnia 11 marca 1932 roku.

    Nowa struktura zakładała, że pierwsze dwie klasy zostaną wycofane, co oznaczało, że klasy od III do VI były nowym już czteroklasowym gimnazjum, natomiast klasy VII i VIII stały się klasami licealnymi, a konkretniej liceum ogólnokształcącego. Ukończenie wspomnianego gimnazjum kończyło się wówczas małą maturą, dzięki której można było zdobyć stosowne świadectwo i ubiegać się o dostanie do liceum;

  • Druga część historii to zniesienie gimnazjum przez drugą wojnę światową, a konkretniej w 1948 roku. Funkcjonowanie zostało przywrócone w Polsce 1 września 1999, kiedy to gimnazjum stało się drugim poziomem kształcenia o charakterze obowiązkowym. Nauka w gimnazjum trwała wówczas 3 lata, a kończyła się stosownym egzaminem ogólnopolskim, który umożliwiał późniejsze wybranie liceum. Należy jednak wspomnieć, że wybór ten w dużej mierze był uzależniony od wyników egzaminu, co oznacza, że nie wszyscy dostali się tam, gdzie pierwotnie zakładali. System gimnazjalny został skrytykowany przez wiele osób, a głównym argumentem było obniżenie poziomu kształcenia oraz konieczność jedynie mechanicznego uczenia się w celu zdania testów.

    Od 2009 roku w polskim systemie edukacyjnym w gimnazjum występują następujące zajęcia: język polski, języki obce nowożytne, muzyka, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia artystyczne, zajęcia z wychowawcą, zajęcia techniczne, a także religia lub etyka;

  • Obecnie gimnazja ponownie zostały zlikwidowane. Wszystko to w wyniku projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej, który uwzględniał powrót do systemu 8-klasowego. Projekt ustawy został uchwalony przez Sejm i Senat i podpisany przez Prezydenta. W wyniku zmian, uczniowie, którzy w roku 2016/17 ukończyli VI klasę szkoły podstawowej, automatycznie stali się uczniami VII klasy podstawowej, a nie I gimnazjum.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, czy ta reforma szkolnictwa w Polsce jest dobra czy też nie. Jak wiele innych uchwał ma wielu zwolenników i przeciwników.

Trzeba zauważyć, że historia gimnazjum w kraju jest bardzo burzliwa i zmienna.

https://icomms.pl/szkolenie-dedykowane/skuteczna-komunikacja-wewnetrzna/ https://mentornow.pl/mentor-kto-to-jest-jaka-jest-jego-rola/